[1]
.-. Redaktionen, “Förord”, NSL, nr. 10, jan. 2010.