[1]
M. Vilppula, “Är eller var? Tempusproblem i ordboksdefinitioner”, NSL, nr. 5, jan. 2001.