[1]
P. Stille, “Sammansättningar i ordboksarbetet, med utgångspunkt från TEATER”, NSL, nr. 6, jan. 2003.