[1]
E.-L. Seppänen og I. Herlin, “Vad är partiklar för ord? – Partikelbehandlingen i finska ordböcker från 1800-talet”, NSL, nr. 6, jan. 2004.