[1]
K. Rossenbeck, “Flerspråkiga fackordböcker inom juridik och ekonomi – till skada eller till nytta?”, NSL, nr. 6, jan. 2003.