[1]
K. Norén, “Polysemityper i ordförrådet”, NSL, nr. 6, jan. 2003.