[1]
N. Martola, “Aktionsart - ett problem i tvåspråkiga ordböcker”, NSL, nr. 6, jan. 2003.