[1]
C.-E. Lundbladh, “Medan kunden rakas växer skägget”, NSL, nr. 6, jan. 2003.