[1]
M. Gellerstam og S.-G. Malmgren, “Första svenska ordboken – tankar bakom en barnordbok”, NSL, nr. 6, jan. 2003.