[1]
M. Bönnemark, “Danska och svenska binomiala uttryck – en jämförelse”, NSL, nr. 6, jan. 2003.