[1]
A. H. Aarflot, “Norsk dataterminologi - Undersøkelse av norske avløserord og engelske importord i fagtekster og populærfaglige tekster innen dataområdet før og nå”, NSL, nr. 6, jan. 2003.