[1]
B. Eaker, “Ellips – ett beskrivningsproblem i en historisk ordbok”, NSL, nr. 11, jan. 2012.