[1]
L. Vikør, “Skandinaviske lærebøker i leksikografi og leksikologi –tverrnasjonalt oversyn og vurdering”, NSL, nr. 8, jan. 2006.