[1]
Åse Wetås og K. E. Karlsen, “Internettpublikasjonar som kjelde i dokumentasjonsordbøker. Status og bruk”, NSL, nr. 10, jan. 2010.