[1]
R. V. Fjeld og L. Nygaard, “Neologismer i norsk Kartlegging av leksikalsk språkendring før og nå”, NSL, nr. 10, jan. 2010.