[1]
T. Vaittinen og K. Lehtosalo, “De sammansatta orden och ordfogningarna i Mikael Agricola-ordboken”, NSL, nr. 10, jan. 2010.