[1]
E. Skjöldberg, “Ordning och reda i ordspråksförrådet? Om struktur och innehåll i Grubbs Penu proverbiale (1665)”, NSL, nr. 10, jan. 2010.