[1]
B. Rosqvist, “Ordförbindelser i SAOB. En undersökning av beskrivningen av kollokationer”, NSL, nr. 10, jan. 2010.