[1]
N. Martola og E.-R. Grönros, “Valensuppgifter i finska inlärningsordböcker – en oknäckt nöt”, NSL, nr. 10, jan. 2010.