[1]
S.-G. Malmgren og E. Sköldberg, “Placeringen av idiom i ordboksartiklar. Ett mikrostrukturellt problem”, NSL, nr. 10, jan. 2010.