[1]
S. Lange, “Begreppet Början. En begreppsstyrd undersökning av det svenska ordförrådets förändring under 500 år”, NSL, nr. 10, jan. 2010.