[1]
K. Lampinen, “Samspelet mellan text och bild i illustrerade ordböcker”, NSL, nr. 10, jan. 2010.