[1]
H. Jansson, “Lexikografiska aspekter på Internet som källa till informellt språkbruk”, NSL, nr. 10, jan. 2010.