[1]
A. H. Hannesdóttir, J. H. Jónsson, og S. Tingsell, “Mot en begreppsbaserad isländsk och svensk fraseologisk ordbok. Reflektioner kring pragmatiska idiom”, NSL, nr. 10, jan. 2010.