[1]
K. Bakken, “Relevans, legitimitet og resultatkrav – eit komparativt blikk på utfordringane for dei store nasjonale ordboksverka i Norden i dag”, NSL, nr. 8, jan. 2006.