[1]
O. Grønvik, “Leksikaliserte ordsamband i norsk”, NSL, nr. 10, jan. 2010.