[1]
S. Berg-Olsen og E. Išganaitytė, “Grammatisk informasjon i middels store tospråklege ordbøker. Prinsipp og utfordringar på bakgrunn av arbeidet med Norsk-litauisk ordbok”, NSL, nr. 10, jan. 2010.