[1]
G. Andersen, “Halvautomatisk ekserpering av anglisismer i norsk”, NSL, nr. 10, jan. 2010.