[1]
.-. Redaktionen, “Förord”, NSL, nr. 15, jan. 2021.