[1]
B. Rosqvist og B.-A. Wendt, “Gammalt projekt och nya resurser – SAOB:s hantering av nytillkomna elektroniska textmängder”, NSL, nr. 14, s. 214-221, dec. 2018.