[1]
C. Nilstun, “Orddannelsestypen konversjon i leksikografien”, NSL, nr. 14, s. 205-213, dec. 2018.