[1]
P. Lauerma, “Finska språkets lånordförråd i ljuset av Martti Rapolas ordsamling”, NSL, nr. 14, s. 178-185, dec. 2018.