[1]
L. Larsson, “Får flickor vara vildbasare? Om könstillhörighet och genusangivelser i SAOL och hos Dalin”, NSL, nr. 14, s. 169-177, dec. 2018.