[1]
H. Hilmisdóttir og M. Matthíasson, “Natur och digitala, tvåspråkiga ordböcker: En studie av finska som sökspråk i ISLEX”, NSL, nr. 14, s. 120-128, dec. 2018.