[1]
A. Hannesdóttir og B. Lyngfelt, “Kontrastiv konstruktionsgrammatik och tvåspråkig lexikografi. Konstruktioner och konstruktionsekvivalenter i Islex.se”, NSL, nr. 14, s. 104-112, dec. 2018.