[1]
O. Grønvik og C.-E. Ore, “Bokmål og nynorsk samindeksert – Metaordboka som verktøy for jamføring og utforsking av ordtilfang”, NSL, nr. 14, s. 87-95, dec. 2018.