[1]
S. Berg-Olsen, K. E. Karlsen, og D. Rødningen, “Norsk historisk normeringsordbok”, NSL, nr. 14, s. 47-55, dec. 2018.