[1]
J. H. Jónsson, “<em>Íslenskt orðanet</em>: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner”, NSL, nr. 14, s. 1–17, dec. 2018.