[1]
J. Jónsson, “<em>Íslenskt orðanet</em&gt;: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner”, NSL, nr. 14, s. 1-17, dec. 2018.