[1]
H. Jansson, “Från ”tandborstord” till ”memilord” – om nyord och deras belägg”, NSL, nr. 13, s. 359–369, nov. 2018.