[1]
A. Griškevičienė og S. Berg-Olsen, “Å gå seg vill i en ordbok: seg og V+seg i tospråklige ordbøker”, NSL, nr. 13, s. 327-336, nov. 2018.