[1]
R. Fjeld og A. Saidi, “Hvordan slippe inn i Platons hage? – Om kartlegging og dokumentasjon av norsk akademisk vokabular”, NSL, nr. 13, s. 313-326, nov. 2018.