[1]
K. Farø, “Inventariografi og andre nyere tilgange til leksikografi”, NSL, nr. 13, s. 301-311, nov. 2018.