[1]
H. Hilmisdóttir og N. Martola, “Flerspråkig lexikografi och obesläktade språk – erfarenheter från finska Islex”, NSL, nr. 13, s. 143-153, nov. 2018.