[1]
T. Bjørneset, “LEXIN i Norge – Hva sier brukerne?”, NSL, nr. 13, s. 89–99, nov. 2018.