Nielsen, J. (2016) “Nja… En korpusbaseret undersøgelse af interjektioner i talesprog”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(12). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/21005 (Set: 30november2020).