Ellingsve, E. (1994) “Tvetydighet som kommunikasjonsproblem - Betydningen av en utvetydig terminologi i internasjonal kommunikasjon”, Nordiske Studier i Leksikografi, (1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19764 (Set: 21januar2022).