Henriksen, B. H. (1995) “Korpusbaserede relationsoplysninger og lemmatisering af flerordsforbindelser”, Nordiske Studier i Leksikografi, (3). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19642 (Set: 25september2021).