Vikør, L. S. (1997) “Fleirgenerasjonsordbøker og tida”, Nordiske Studier i Leksikografi, (4). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19586 (Set: 27september2021).