Kulonen, U.-M. (1997) “Vad söker läsaren i en etymologisk ordbok?”, Nordiske Studier i Leksikografi, (4). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19552 (Set: 25september2021).